Lūdzu, ņemiet vērā! Vietnē esošais attēls var atšķirties no sākotnējā produkta.

Terpentīns

 33.45 4,494.55 /gab.

  • Formula: C10H16
  • Cas: 8006-64-2
  • EC: 232-350-7
  • UN: UN 1299

Augstākās kvalitātes priedes terpentīns ir dabisks šķīdinātājs sveķu noņemšanai no koka, eļļu atšķaidīšanai, kā arī instrumentu tīrīšanai.
***Cenā par 1000 litriem nav iekļautas konteinera izmaksas (ir iespēja nomāt vai iegādāties).

 33.45 /gab.
 66.68 /gab.
 149.73 /gab.
 945.28 /gab.
 4,494.55 /gab.

Terpentīns

prod_image

* lauki ir obligāti

Apraksts

Sveķu terpentīns (attīrīts)

Sveķu terpentīns ir dabisks šķīdinātājs sveķu noņemšanai no koka, eļļu atšķaidīšanai un instrumentu tīrīšanai.
Sveķu terpentīns ir dabisks materiāls, ko iegūst, destilējot sveķus (skujkoku sveķus) ar ūdens tvaiku. Priedes sveķi parasti ir 70% kolofonija un 30% terpentīna. Terpentīnu izmanto kā šķīdinātāju darvas noņemšanai no koka, eļļu atšķaidīšanai un instrumentu tīrīšanai. Tas ir šķidrums ar raksturīgu skujkoku smaržu.
Sveķu terpentīns ir absolūti dabisks produkts, kas ir ļoti populārs būvniecības nozarē. Tas ir izpelnījies lielu popularitāti, pateicoties tā pārsteidzošajai efektivitātei kā dabisks eļļas krāsu, vasku un dabisko sveķu šķīdinātājs. Tas ir arī efektīvs instrumentu tīrīšanas līdzeklis, tas viegli noņem traipus un attauko koka virsmas.
Sveķu terpentīnu iegūst, destilējot skuju koku sveķus (sveķus) ar ūdens tvaikiem, kas uzkarsēti līdz 200 grādiem pēc Celsija. Destilācijas rezultātā tiek iegūts terpentīns un kolofonija, kas tiek uzskatīta par lielisku lodēšanas plūsmu un tiek izmantota ziepju, laku, krāsu un papīra ražošanā. Parasti kolofonija sveķos veido 70% no kopējās masas, atlikušie 30% ir terpentīns. Divkārši rafinēts sveķu terpentīns tiek uzskatīts par videi draudzīgāko terpentīna veidu.

Terpentīna pielietojums

Eļļas atšķaidīšana, instrumentu tīrīšana, eļļas traipu noņemšana, sveķu noņemšana no koka.

To izmanto virsmas sagatavošanai pirms krāsošanas; strādāt ar eļļām un koku.

Kur nopirkt terpentīnu?

Piedāvājam iegādāties terpentīnu mazumtirdzniecībā un vairumtirdzniecībā, cena būs atkarīga no tilpuma. Ja vēlaties pirkt vairumā – lūdzu, rakstiet mums uz info@chem.lv.

Drošība

Signālvārds — Bīstami

Uzlīmes (piktogramma) — GHS02, GHS07, GHS08, GHS09

Bīstamības apzīmējumi –

H226 – Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki
H304 – Norijot un nokļūstot elpceļos, var būt letāls
H315 – Izraisa ādas kairinājumu.
H317 – Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H319 – Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H411 – Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
H302 + H312 + H332 – Kaitīgs norijot, nonākot saskarē ar ādu vai ieelpojot

Drošības prasību apzīmējumi –

P280 – Valkājiet aizsargcimdus/aizsargtērpu/acu/sejas aizsargus
P302 + P352 – SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu daudzumu ziepju un ūdens.
P210 – Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt
P301 + P310 – NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.
P331 – NEIZRAISĪT vemšanu
P304 + P340 – IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot.
P305 + P351 + P338 – SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja jums tās ir, un tas ir viegli izdarāms. Turpināt skalošanu

ANO numurs — ANO 1299

Bīstamības klase — 3.

Iepakošanas grupa — III

Papildu informācija

Svars0.4 kg
Iepakojums

Eurocube 1000 l (850 kg), Kanna 10 l (8 kg), Kanna 25 l (20 kg), Kanna 5 l (4 kg), Muca 200 l (160 kg), Pudele 1 l (0,8 kg)

Vielas sastāvs

Šķidrums

Formula

C10H16

Cas

8006-64-2

EC

232-350-7

UN

UN 1299

Bīstamības klase

3

Iepakošanas grupa

Uzlīmes (piktogramma)

GHS02, GHS07, GHS08, GHS09

Signālvārds

Bīstami

Krāsa

Bezkrāsains

Sīkdatnes

Šī vietne anonīmi izseko apmeklējumus, lai padarītu vietni lietotājam draudzīgāku. Lūdzu, aizveriet šo dialoglodziņu, lai apstiprinātu, ka esat apmierināts ar to, vai uzzinātu vairāk “Privātuma politika”.