Lūdzu, ņemiet vērā! Vietnē esošais attēls var atšķirties no sākotnējā produkta.

Skābeņskābe

 4.99 75.99 /gab.

  • Formula: C2H2O4
  • Cas: 6153-56-6
  • EC: 205-634-3
  • UN: UN 3261
 4.99 /gab.
 19.99 /gab.
 75.99 /gab.

Skābeņskābe

prod_image

* lauki ir obligāti

Apraksts

Pērciet skābeņskābi no ChemLV par izdevīgu cenu Latvijā un Eiropas Savienībā

Skābeņskābe pieder pie divbāzu ierobežojošajām karbonskābēm. Tās kristāli pilnībā šķīst ūdenī un nepilnīgi etilspirtā un dietilspirtā. Savienojums nešķīst hloroformā, benzolā un petrolēterī. Veido sāļus un esterus, kurus sauc par oksalātiem. Dabā šī viela ir atrodama daudzos augos.

Lai iegūtu tehnisko skābeņskābi rūpnieciskā mērogā, visbiežāk izmantotā reakcija ir etilēnglikola oksidēšana ar sērskābes un slāpekļskābes maisījumu vanādija pentoksīda vai cita katalizatora klātbūtnē. Savienojums ir uzliesmojošs un uzliesmojošs nostādinātā stāvoklī. Tas pieder 3. bīstamības klasei pēc ietekmes pakāpes uz ķermeni.

Skābeņskābe ir ķīmisks savienojums bezkrāsainu kristālu veidā.

Skābeņskābe ir ļoti toksiska un indīga ķīmiska viela. Strādājot ar to, nepieciešams lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (kombinezonus, cimdus un masku), kā arī stingri ievērot ugunsdrošības prasības. Viela ir iepakota noslēgtos polietilēna maisos vai saplākšņa mucās ar plēves starpliku. Skābe jāuzglabā slēgtos traukos uz paletēm labi vēdināmās vietās. Aizliegts transportēt un novietot pārtikas produktu tuvumā.

Apraksts Skābeņskābe

Skābeņskābei ir visas karbonskābēm raksturīgās īpašības, kas rada ļoti plašu darbības jomu:

– pirotehnisko līdzekļu, krāsvielu ražošana;
– biškopība
– metāla izstrādājumu tīrīšana no korozijas, katlakmens, oksīdiem;
– tekstilrūpniecības un ādas rūpniecības izstrādājumu apstrāde;
– mazgāšanas, balināšanas un dezinfekcijas līdzekļu ražošana;
– alumīnija anodēšana;
– kokapstrāde;
– cinkošana un kodināšana;
– hlorūdeņraža un jodūdeņraža ražošana;
– celulozes šķīdināšana un gaismas pigmentu veidošanās;
– ūdens ar augstu sāls saturu mīkstināšana;
– retzemju elementu izgulsnēšana kalnrūpniecībā un analītiskajā ķīmijā;
– sekciju balināšana mikroskopijā.

ChemLV veikalā liela ķīmisko vielu izvēle: mēslojums, pārtikas piedevas, organiskās vielas, skābes un sāļi.

Drošība

Signālvārds – Bīstami

Uzlīmes (piktogramma) – GHS07, GHS08, GHS05

Bīstamības apzīmējumi –

H302 + H312 – Kaitīgs, ja norij vai nonāk saskarē ar ādu
H318 – Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H373 – Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas ​​vai atkārtotas iedarbības rezultātā

Drošības prasību apzīmējumi –

P280 – Valkājiet aizsargcimdus/aizsargtērpu/acu/sejas aizsargus
P301 + P330 + P331 – NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu
P302 + P352 – SASKARĒ AR ĀDU: mazgāt ar lielu daudzumu ziepju un ūdens.
P305 + P351 + P338 – SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja jums tās ir, un tas ir viegli izdarāms. Turpiniet skalošanu
P310 – Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu

ANO numurs – ANO 3261

Bīstamības klase – 8

Iepakošanas grupa – III

Papildu informācija

Svars1 kg
Iepakojums

Maiss 1 kg, Maiss 25 kg, Maiss 5 kg

Formula

C2H2O4

Vielas sastāvs

Pulveris

Cas

6153-56-6

EC

205-634-3

UN

UN 3261

Bīstamības klase

8

Iepakošanas grupa

Uzlīmes (piktogramma)

GHS07, GHS08, GHS05

Signālvārds

Bīstami

Krāsa

Balts

Sīkdatnes

Šī vietne anonīmi izseko apmeklējumus, lai padarītu vietni lietotājam draudzīgāku. Lūdzu, aizveriet šo dialoglodziņu, lai apstiprinātu, ka esat apmierināts ar to, vai uzzinātu vairāk “Privātuma politika”.