Lūdzu, ņemiet vērā! Vietnē esošais attēls var atšķirties no sākotnējā produkta.

Izopropilspirts

 19.36 2,553.32 /gab.

  • Formula: C3H8O
  • Cas: 67-63-0
  • EC: 200-661-7
  • UN: UN 1219

Pamatvielas masas daļa: ≥ 99.9%

 19.36 /gab.
 38.72 /gab.
 84.70 /gab.
 567.41 /gab.
 2,553.32 /gab.

Izopropilspirts

prod_image

* lauki ir obligāti

Apraksts

Izopropilspirts jeb izopropanols ir viela, ko plaši izmanto daudzās nozarēs. Vienkārša ķīmiskā formula, pieņemama cena un izcilas īpašības, kas ir nozīmīgas dažādām nozarēm un cilvēka darbības jomām – ar to izopropilspirts atšķiras.

Ķīmiskā izteiksmē tas ir bezkrāsains šķidrums ar raksturīgu smaržu. Šis ir vienkāršākais alifātiskās sērijas sekundārais spirts, tā formula ir CH3CH(OH)CH3. Kušanas temperatūra ir 89,5 ° C, viršanas temperatūra ir 82, 4 ° C, blīvums ir 0,7851 g / cm3, apakšējā sprādzienbīstamības robeža gaisā ir 2,5 tilpuma% (pie 25 ° C). Tas sajaucas ar ūdeni un organiskajiem šķīdinātājiem visās proporcijās, un tam piemīt visas sekundāro taukskābju spirtu īpašības.

Izmantošana. Izopropilspirts

Rūpniecībā izopropilspirtu galvenokārt iegūst ar sērskābi vai tiešu propilēna hidratāciju. Izejviela ir krekinga gāzu propāna-propilēna frakcija, kā arī naftas pirolīzes gāzu propilēna frakcijas.

Izopropanols ir pieprasīts ķīmiskajā, naftas, medicīnas, mēbeļu, pārtikas, koksnes ķīmijas un parfimērijas rūpniecībā, jo tas ir labs šķīdinātājs daudzām ēteriskajām eļļām, vaskiem, esteriem, alkaloīdiem un sintētiskajiem sveķiem.

Krāsu rūpniecībā šo spirtu izmanto kā nitrocelulozes, celulozes acetāta, etilcelulozes palīgšķīdinātāju, tas ir viens no svarīgākajiem palīgšķīdinātājiem nitrolakām.

Izopropilspirtu var izmantot etilspirta denaturēšanai, bremžu un vējstiklu mazgāšanas šķidrumu pagatavošanai. Kā antifrīzs automašīnu radiatoriem.

Izopropilspirtu izmanto arī acetona un plastmasas sintēzei. Jo īpaši zema blīvuma polietilēna un polipropilēna ražošana.

Naftas rafinēšanas rūpniecībā izopropanolu izmanto kā urīnvielas šķīdinātāju. Kā ekstrahants naftēnskābju selektīvās ekstrakcijas procesā un kā piedeva eļļām, lai uzlabotu to kvalitāti pretkorozijas īpašību un sastingšanas punkta ziņā. Aviācijā to izmanto kā aviācijas benzīna un atledošanas stabilizatoru, bet koksnes ķīmiskajā rūpniecībā – sveķu ekstrakcijai no koksnes.

Ja jūs interesē kur pirkt izopropilspirtu par labam cenam – mēs esam gatavi piedāvāt iegādāties augstas kvalitātes ķīmijas produktus par pievilcīgām cenām. Esam gatavi parūpēties arī par iepakošanu un piegādi.

Drošība

Signālvārds — Bīstami

Uzlīmes (piktogramma) — GHS02, GHS07

Bīstamības apzīmējumi –

H225 – Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H319 – Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H336 – Var izraisīt miegainību vai reiboni.

Drošības prasību apzīmējumi –

P210 – Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt
P240 – Sazemējiet un savienojiet konteineru un saņemšanas aprīkojumu.
P261 – Izvairieties ieelpot putekļus/dūmus/gāzi/miglu/tvaikus/smidzinājumu.
P280 – Valkājiet aizsargcimdus/aizsargtērpu/acu/sejas aizsargus.
P305 + P351 + P338 – SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja jums tās ir, un tas ir viegli izdarāms. Turpiniet skalošanu.

ANO numurs — ANO 1219

Bīstamības klase — 3.

Iepakošanas grupa — II

Papildu informācija

Svars1 kg
Iepakojums

Eirokubs 1000 l (800 kg), Kanna 10 l (8 kg), Kanna 25 l (20 kg), Kanna 5 l (4 kg), Muca 200 l (160 kg)

Vielas sastāvs

Šķidrums

Formula

C3H8O

Cas

67-63-0

EC

200-661-7

UN

UN 1219

Bīstamības klase

3

Iepakošanas grupa

Uzlīmes (piktogramma)

GHS02, GHS07

Signālvārds

Bīstami

Krāsa

Bezkrāsains

Sīkdatnes

Šī vietne anonīmi izseko apmeklējumus, lai padarītu vietni lietotājam draudzīgāku. Lūdzu, aizveriet šo dialoglodziņu, lai apstiprinātu, ka esat apmierināts ar to, vai uzzinātu vairāk “Privātuma politika”.