Lūdzu, ņemiet vērā! Vietnē esošais attēls var atšķirties no sākotnējā produkta.

Acetons

 19.85 1,469.42 /gab.

  • Formula: C3H6O
  • Cas: 67-64-1
  • EC: 200-662-2
  • UN: UN 1090

Paredzēts uz polimēru sveķu un vinila polimēru bāzes gatavotu nitrocelulozes emalju un laku šķīdināšanai, kā arī virsmu tīrīšanai un attaukošanai.
Izmanto krāsās un lakās, kas tiek uzklātas zemā temperatūrā.
Masas daļa: ≥99,6%
Cena par 1000 litriem norādīta bez IBC konteinera (iespējams īrēt vai iegādāties).

 19.85 /gab.
 34.61 /gab.
 76.77 /gab.
 540.92 /gab.
 1,469.42 /gab.

Acetons

prod_image

* lauki ir obligāti

Apraksts

Acetons

Acetons ir bezkrāsains, caurspīdīgs šķidrums ar raksturīgu smaržu un ļoti gaistošs. Gaistošs organiskais šķīdinātājs. Ikdienā acetonu izmanto kā laku, krāsu un emalju šķīdinātāju. Acetonu izmanto arī dabisko sveķu, eļļu, celulozes diacetāta, polistirola, epoksīdsveķu, vinilhlorīda kopolimēru, poliakrilātu un hlorētas gumijas šķīdināšanai. Lieto virsmu attaukošanai pirms līmēšanas vai krāsošanas. Šī viela ir daudzu jauktu šķīdinātāju sastāvdaļa.

Acetona pielietošana

Augstākās kvalitātes tehniskais acetons (≥99,6%) paredzēts lietošanai dažādās nozarēs:

  • kā šķīdinātājs krāsu un laku rūpniecībā;
  • kā izejviela noteiktu ķīmisko produktu sintēzei;
  • medikamentu ražošanā;
  • veidojot smaržu produktus;
  • ekstraktu iegūšanai;
  • kā neaizstājamu līmvielu sastāvdaļu.

Acetonu plaši izmanto arī mājsaimniecības līmenī kā šķīdinātāju un tīrīšanas līdzekli. Tas labi tiek galā ar dažāda veida netīrumiem un attauko virsmas. To bieži izmanto, lai atbrīvotos no liekām izžuvušām poliuretāna putām.

Acetons – kur pirkt?

Mūsu uzņēmumā jūs varat iegādāties acetonu dažāda izmēra traukos. Esam gatavi izpildīt jebkura apjoma pasūtījumus un savu klientu personā iegūstam uzticamus partnerus, kas vērsti uz ilgtermiņa sadarbību.

Tā kā ķīmiskajai vielai nav derīguma termiņa, jūs varat pirkt acetonu, cerot uz ilgstošu uzglabāšanu. Mēs piedāvājam klientiem optimālus sadarbības noteikumus un individuālu pieeju. Sazinoties ar mums, jūs iegādājaties augstākās kvalitātes produktus par pieņemamu cenu.

Sadaļā “Šķīdinātāji” tiek piedāvāta plaša šķīdinātāju izvēle, kā arī varam sagatavot ķīmiskos produktus pēc Jūsu receptēm.

Drošība

Signālvārds — Bīstami

Uzlīmes (piktogramma) — GHS02, GHS07

Bīstamības apzīmējumi –

H225 – Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H319 – Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H336 – Var izraisīt miegainību vai reiboni.
EUH066 – Atkārtota iedarbība var izraisīt ādas sausumu vai plaisāšanu

Drošības prasību apzīmējumi –

P210 – Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt
P280 – Valkājiet aizsargbrilles/sejas aizsargus.
P303 + P361 + P353 – SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalojiet ādu ar ūdeni vai ejiet dušā.
P312 – Ja jūtaties slikti, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.
P337 + P313 – Ja acu kairinājums nepāriet: meklēt medicīnisko palīdzību.

ANO numurs — ANO 1090

Bīstamības klase — 3.

Iepakošanas grupa — II

Papildu informācija

Svars0.8 kg
Iepakojums

Eirokubs 1000 l (800 kg), Kanna 10 l (8 kg), Kanna 25 l (21 kg), Kanna 5 l (4 kg), Muca 200 l (160 kg)

Vielas sastāvs

Šķidrums

Formula

C3H6O

Cas

67-64-1

EC

200-662-2

UN

UN 1090

Bīstamības klase

3

Iepakošanas grupa

Uzlīmes (piktogramma)

GHS02, GHS07

Signālvārds

Bīstami

Krāsa

Bezkrāsains

Sīkdatnes

Šī vietne anonīmi izseko apmeklējumus, lai padarītu vietni lietotājam draudzīgāku. Lūdzu, aizveriet šo dialoglodziņu, lai apstiprinātu, ka esat apmierināts ar to, vai uzzinātu vairāk “Privātuma politika”.