Lūdzu, ņemiet vērā! Vietnē esošais attēls var atšķirties no sākotnējā produkta.

Etiķskābe 99,9% (25 l)

 71.29 /gab.

 • Formula: CH3COOH
 • Cas: 64-19-7
 • EC: 200-580-7
 • UN: UN 2790

Etiķskābe 99,9% ir pārtikas piedeva, ko izmanto kā konservantu, skābuma regulētāju un aromatizētāju, lai uzlabotu produktu garšu un saglabāšanos.
Uzmanību! šo produktu var iegādāties tikai juridiskas personas!

Etiķskābe 99,9% (25 l)

prod_image

* lauki ir obligāti

Apraksts

Etiķskābe 99.9%

Etiķskābe ir organisks ķīmisks savienojums, kas veidojas etiķskābes fermentācijas laikā, pieder pie karbonskābju grupas un ir pazīstams kā CH3COOH. Šo vielu plaši izmanto pārtikas, ķīmijas, tekstila un pat farmācijas rūpniecībā.

Etiķskābe 99.9% – Pielietojums

Etiķskābi izmanto:

 • farmaceitiskajā rūpniecībā;
 • polimēru, krāsvielu vai citu vielu sintēzes procesā katalizatora vai reakcijas vides veidā;
 • kā šķīdinātājs vieglajā rūpniecībā;
 • pārtikas rūpniecībā kā konservants, kuram iepērk etiķskābi 70% koncentrācijā.

Iepakojums un uzglabāšana

Lai nodrošinātu drošību, etiķskābe ir iepakota noslēgtos traukos, kas izgatavoti no nerūsējošā tērauda, ​​polimēriem vai stikla. Uzglabājot piemērotā noliktavā, kurā nav spēcīgi oksidētāji, piemēram, slāpekļskābe vai sērskābe, vielu var uzglabāt līdz pat gadam. Etiķskābes piegāde tiek veikta saskaņā ar bīstamo vielu pārvadāšanas noteikumiem.

Etiķskābe 99.9% – Kur pirkt?

Etiķskābi 99.9% var iegādāties mūsu noliktavā Rīgā par ražotāja cenu, kannas, mucās, IBC vai cisternās. Mēs piegādājam ķīmijas produktus Latvijā jau vairāk nekā 30 gadus, nodrošinot:

 • augstas kvalitātes;
 • zemas cenas;
 • piegāde uz visām Latvijas pilsētām, kā arī ES robežās.

Mūsu noliktavā vienmēr ir liela ķīmisko produktu izvēle, ieskaitot skābes.
Sortimentā ietilpst:
Slāpekļskābe;
Borskābe;
Citronskābe;
Skudrskābe;
Ortofosforskābe 75%;
Ortofosforskābe 85%;
Sērskābe 50%;
Sērskābe, tehniskā;
Sālsskābe 33%;
Skābeņskābe.

Drošība

Signālvārds — Bīstami

Uzlīmes (piktogramma) — GHS02, GHS05

Bīstamības apzīmējumi –

H226 – Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki
H314 – Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

Drošības prasību apzīmējumi –

P210 – Sargāt no karstuma, dzirkstelēm, atklātas liesmas, karstām virsmām. – Nesmēķēt
P233 – Glabāt iepakojumu cieši noslēgtu
P240 – Maļ/līmē konteiners un saņemšanas aprīkojums
P241 – Izmantojiet sprādziendrošu elektrisko, ventilācijas, apgaismes aprīkojumu
P242 – izmantojiet tikai nedzirksteļojošus instrumentus
P243 – Veiciet piesardzības pasākumus pret statisko izlādi
P260 – Neieelpot miglu, tvaikus, šļakatas
P264 – Pēc apstrādes rūpīgi izskalot pakļauto ādu
P280 – Valkājiet aizsargapģērbu, aizsargcimdus, acu aizsargus, sejas aizsargus.
P301+P330+P331 – NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu.
P303+P361+P353 – SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties noņemt/iznīcināt visu piesārņoto.
audums. Noskalojiet ādu ar ūdeni/dušā
P304+P340 – IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt ērtā stāvoklī.
elpošanai

ANO numurs — ANO 2790

Bīstamības klase — 8.

Iepakošanas grupa — II

Papildu informācija

Svars27 kg
Vielas sastāvs

Šķidrums

Iepakojums

Kanna 25 l (26 kg)

Formula

CH3COOH

Cas

64-19-7

EC

200-580-7

UN

UN 2790

Bīstamības klase

8

Iepakošanas grupa

Uzlīmes (piktogramma)

GHS02, GHS05

Signālvārds

Bīstami

Krāsa

Bezkrāsains

Sīkdatnes

Šī vietne anonīmi izseko apmeklējumus, lai padarītu vietni lietotājam draudzīgāku. Lūdzu, aizveriet šo dialoglodziņu, lai apstiprinātu, ka esat apmierināts ar to, vai uzzinātu vairāk “Privātuma politika”.