Lūdzu, ņemiet vērā! Vietnē esošais attēls var atšķirties no sākotnējā produkta.

Nātrija hidrosulfīts 90% (50 kg)

 349.39 /gab.

  • Formula: Na2S2O4
  • Cas: 7775-14-6
  • EC: 231-890-0
  • UN: UN 1384

Nātrija hidrosulfīts 90% (50 kg)

prod_image

* lauki ir obligāti

Apraksts

Pērciet 90% nātrija hidrosulfītu (50 kg) no ChemLV par izdevīgu cenu Latvijā un Eiropas Savienībā

Paredzētais lietojums Nātrija hidrosulfīts 90% (50 kg) – Uztura bagātinātājs Е222 | Komponents audumu un šķiedru krāsošanai | Ūdens filtrēšana un iekārtu sterilizācija | Ādas miecēšana | Celmu noņemšana

Lietišķā — pārtikas rūpniecība | Tekstilrūpniecība | Farmācijas rūpniecība | Ādas rūpniecība | Lauksaimniecība

Apraksts Nātrija hidrosulfīts 90% (50 kg)

Nātrija hidrosulfīts (nātrija ditionīts) ir neorganisks savienojums, nātrija sārmu metālu sāls un nestabila ditionskābe ar ķīmisko formulu Na2S2O4.

Nātrija ditionīts sadalās, karsējot, karstā ūdenī, kopā ar skābi aukstā un istabas temperatūrā. To viegli oksidē atmosfēras skābeklis, atjauno zemu aktīvos metālus.

Nātrija ditionīts ir sprādziendrošs.

Pēc izskata nātrija ditionīts (nātrija hidrosulfīts) ir brīvi plūstošs balts smalki kristālisks pulveris.

Nātrija ditionītu (nātrija hidrosulfītu) ieteicams transportēt un uzglabāt šādos apstākļos:

Nātrija ditionītu pārvadā ar visiem pieejamajiem transporta veidiem (izņemot gaisu), segtos transportlīdzekļos saskaņā ar kravu pārvadāšanas noteikumiem.
Nātrija hidrosulfīts ir jāuzglabā slēgtā oriģinālajā iepakojumā, vēsā, sausā, labi vēdināmā vietā un tikai uz paletēm.
Transportēšanas un uzglabāšanas apstākļos neatvērtā oriģinālajā iepakojumā nātrija ditionīta (nātrija hidrosulfīta) glabāšanas garantijas laiks ir 2 gadi no izgatavošanas datuma.

Nātrija ditionītu (nātrija hidrosulfītu) plaši izmanto rūpniecībā:

Nātrija ditionītu izmanto balto pigmentu ražošanai.
Tekstilrūpniecībā nātrija ditionītu galvenokārt izmanto kā reducētāju tvertņu krāsām, tīrīšanas samazināšanai poliestera krāsošanā un tiešo, aktīvo krāsvielu atdalīšanai kokvilnas krāsošanā.
Nātrija ditionītu izmanto ūdens attīrīšanai.
Nātrija ditionītu izmanto vieglajā, ķīmiskajā, pārtikas, ādas un citās nozarēs.

Drošība

Signālvārds — Bīstami

Uzlīmes (piktogramma) — GHS02, GHS07

Bīstamības apzīmējumi –

H251 – Spontāni uzsilst; ugunsbīstamība
H302 – Kaitīgs norijot
EUH031 – Saskare ar skābēm izdala indīgas gāzes

Drošības prasību apzīmējumi –

P235 + P410 – Uzglabāt vēsumā. Sargāt no saules
P264 – Pēc apstrādes rūpīgi nomazgājiet seju, rokas un visu pakļauto ādu.
P301 + P312 – NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu/ārstu, ja
slikta pašsajūta
P305 + P351 + P338 – SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Noņemt kontaktlēcas, ja tās lietojat un ja tas ir viegli izdarāms. Turpināt skalošanu

ANO numurs — ANO 1384

Bīstamības klase — 4.2

Iepakošanas grupa — II

Papildu informācija

Svars50 kg
Vielas sastāvs

Pulveris

Iepakojums

Muca 50 kg

Formula

Na2S2O4

Cas

7775-14-6

EC

231-890-0

UN

UN 1384

Bīstamības klase

4.2

Iepakošanas grupa

Uzlīmes (piktogramma)

GHS02, GHS07

Signālvārds

Bīstami

Krāsa

Balts

Sīkdatnes

Šī vietne anonīmi izseko apmeklējumus, lai padarītu vietni lietotājam draudzīgāku. Lūdzu, aizveriet šo dialoglodziņu, lai apstiprinātu, ka esat apmierināts ar to, vai uzzinātu vairāk “Privātuma politika”.