Lūdzu, ņemiet vērā! Vietnē esošais attēls var atšķirties no sākotnējā produkta.

Kaustiskā soda, 15% šķīdums

 63.74 1,529.83 /gab.

  • Formula: NaOH
  • Cas: 1310-73-2
  • EC: 215-185-5
  • UN: UN 1824
 63.74 /gab.
 318.71 /gab.
 1,529.83 /gab.

Kaustiskā soda, 15% šķīdums

prod_image

* lauki ir obligāti

Apraksts

Pērciet kaustiskā soda, 15% šķīdumu no ChemLV par izdevīgu cenu Latvijā un Eiropas Savienībā

Paredzētais lietojums Kaustiskās sodas šķīdums 15% – Cauruļu tīrīšanas līdzeklis | Kanalizācijas tīrītājs | Tukšu tīrītājs | Aizsprostojuma līdzeklis | Līdzekļi tehnoloģisko iekārtu mazgāšanai |

Piemērojams — mājsaimniecība | Ražošana |

Apraksts Kaustiskā soda, 15% šķīdums

Kaustiskā soda tiek saukta arī par kaustisko sārmu, nātrija hidroksīdu, kaustiskās sodas nātrija hidroksīdu, NaOH. Kaustiskā soda nātrija hidroksīds ir bezkrāsains vai nedaudz iekrāsots šķidrums, kas var saturēt nelielu daudzumu nogulšņu. Uz tausti ziepīgs. Pēc ķīmiskajām īpašībām kaustiskā soda ir spēcīga bāze. Tas viegli iznīcina alumīnija, cinka un citu amfotērisku metālu virsmu. Granulēta kaustiskā soda 46% (kaustiskais, tehniskais nātrija hidroksīds, nātrija hidroksīds, nātrija hidroksīds, kaustiskā soda, nātrija sārms) ir spēcīga sārma bāze, ļoti higroskopiska šķidra viela ar iespējamu nelielu daudzumu kristalizētu nogulšņu. Ziepes, bez krāsas vai ar krāsvielu. Tas labi šķīst ūdenī. Formula ir NaOH. Kategorija – sārmi.

Drošība

Signālvārds — Bīstami

Uzlīmes (piktogramma) — GHS05

Bīstamības apzīmējumi –

H290 – Var būt kodīgs metāliem.
H314 – Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

Drošības prasību apzīmējumi –

P280 – Valkājiet aizsargcimdus/aizsargtērpu/acu/sejas aizsargus
P301 + P330 + P331 – NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu.
P305 + P351 + P338 – SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja jums tās ir, un tas ir viegli izdarāms. Turpiniet skalošanu
P310 – Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.
P303 + P361 + P353 – SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalojiet ādu ar ūdeni vai dušu

ANO numurs — ANO 1824

Bīstamības klase — 8.

Iepakošanas grupa — II

Papildu informācija

Svars30 kg
Iepakojums

Eurocube 1000 l (1165 kg), Kanna 25 l (30 kg), Muca 200 l (235 kg)

Vielas sastāvs

Šķidrums

Formula

NaOH

Cas

1310-73-2

EC

215-185-5

UN

UN 1824

Bīstamības klase

8

Iepakošanas grupa

Uzlīmes (piktogramma)

GHS05

Signālvārds

Bīstami

Savienojums

Nātrijs

Krāsa

Bezkrāsains

Sīkdatnes

Šī vietne anonīmi izseko apmeklējumus, lai padarītu vietni lietotājam draudzīgāku. Lūdzu, aizveriet šo dialoglodziņu, lai apstiprinātu, ka esat apmierināts ar to, vai uzzinātu vairāk “Privātuma politika”.