Lūdzu, ņemiet vērā! Vietnē esošais attēls var atšķirties no sākotnējā produkta.

Hlorkaļķi (25 kg)

 49.25 /gab.

 • Formula: CaCl2H4O4
 • Cas: 22464-76-2
 • EC: 231-908-7
 • UN: UN 2880

Hlorkaļķi ar augstu aktīvā hlora saturu 30-33% paredzēts degazēšanai, balināšanai, dzeramā ūdens dezinfekcijai un iekštelpu virsmu, sanitāro iekārtu, tīrīšanas materiālu, pārtikas piederumu dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs un pašvaldības iestādēs, dezinfekcijai pagalma tualetes.
Aktīvais hlors: ≥30,0%

Hlorkaļķi (25 kg)

prod_image

* lauki ir obligāti

Apraksts

Hlorkaļķi (Hlors)

Hlorkaļķi ar augstu aktīvā hlora saturu ≥30%, aizsargā jebkuru virsmu no dažādām baktērijām un vīrusiem, pilnībā dezinficējot un iznīcinot patogēnus. Pēc apstrādes virsma ilgu laiku paliek praktiski sterila.
Hlors ir ļoti efektīvs. Tiek apstrādāts un dezinficēts aprīkojums un instrumenti, plastmasas, gumijas, stikla izstrādājumi, bērnu rotaļlietas, gultas veļa un darba apģērbi.
Vielas lietošana samazina zarnu infekciju izplatību.
Hlorkaļķim ir spēcīga oksidējoša iedarbība, kas var izraisīt auduma stiprības samazināšanos un metālizstrādājumu koroziju.

Sinonīmi: hlors, kalcija hipohlorīta sausais maisījums, balinātājs, balināšanas pulveris, balināšanas kaļķis.

Pielietojums:

 • kā universāls līdzeklis pret dažādiem mikroorganismiem (pret mēra, hepatīta, baku, tuberkulozes, Sibīrijas mēra, AIDS un gandrīz visu citu infekciju izraisītājiem. Lieto virsmu (galdi, grīdas, sienas, mēbeles, iekārtas, santehnika, trauki) apstrādei. ) ārstniecības iestāžu telpās.)
 • laboratorijās – bioloģisko, mikrobioloģisko, medicīnisko, balinātāju izmanto, lai ātri neitralizētu izlijušos bioloģiskos šķidrumus.
 • augļu koku un krūmu apstrādei, dārza instrumenti, dobes balināšanai, lai pasargātu no slimībām un parazītiem, lai aizsargātu stumbrus no grauzējiem. Pievienots mēslošanas līdzekļiem.
 • transporta dezinfekcijai pirms un pēc dzīvnieku pārvadāšanas.
 • būvniecības nozarē – šķidro būvmateriālu, cementa, apmetuma, silikātbetona sabiezēšanai; sienu un griestu balināšanai; aizsargāt koka konstrukcijas no puves un piešķirt tām ugunsdrošas īpašības; krāšņu iekšpuses apmešanai.
 • līdzekli (tabletes) izmanto dzeramā ūdens dezinfekcijai (lieto ļoti rūpīgi un stingri ievērojot lietošanas instrukciju).
 • notekūdeņu attīrīšanai, kaļķu nosēdumu noņemšanai caurulēs.
 • ķīmiskajā rūpniecībā kā izejvielu hlora atvasinājumu, piemēram, hloroforma, hloropikrīna, ražošanai. No tā tiek izgatavoti pesticīdi, balinātāji un mazgāšanas līdzekļi.
 • papīra un celulozes rūpniecībā – oksidētājs celulozes ražošanas procesos.
 • farmakoloģijā zāļu ražošanai. Zobārstniecībā sakņu kanālu dezinfekcijai.
 • krāsainajā metalurģijā.
 • kalcija hidroksīda ražošanai, kas ir pārtikas piedeva E526 pārtikas rūpniecībā.

Hlorkaļķi (hlors) – kur pirkt?

Hlorkaļķi jeb hloru varat nopirkt mūsu veikalā: saņemt no noliktavas vai pasūtīt piegādei. Vai interesē vairumtirdzniecības cena? Zvaniet vai rakstiet mums uz info@chem.lv.

Pārējos tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļus lūdzu skatiet sadaļā “Tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļi”.

Drošība

Signālvārds – Bīstami

Uzlīmes (piktogramma) — GHS03, GHS05, GHS07, GHS09

Bīstamības apzīmējumi –

H272 – var pastiprināt ugunsgrēku; oksidētājs
H290 – Var būt kodīgs metāliem.
H302 – Kaitīgs norijot
H314 – Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
H400 – Ļoti toksisks ūdens organismiem.
EUH031 – Saskarē ar skābēm izdala toksiskas gāzes

Drošības prasību apzīmējumi –

P280 – Valkājiet aizsargcimdus/aizsargtērpu/acu/sejas aizsargus
P301 + P330 + P331 – NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu
P310 – Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu
P305 + P351 + P338 – SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja jums tās ir, un tas ir viegli izdarāms. Turpiniet skalošanu
P273 – Izvairīties no nokļūšanas vidē.
P210 – Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Smēķēt aizliegts

UN numurs – UN 2880

Bīstamības klase – 5.1

Iepakošanas grupa – II

Papildu informācija

Svars25 kg
Iepakojums

Maiss 25 kg

Vielas sastāvs

Pulveris

Formula

CaCl2H4O4

Cas

22464-76-2

EC

231-908-7

UN

UN 2880

Bīstamības klase

5.1

Iepakošanas grupa

Uzlīmes (piktogramma)

GHS03, GHS05, GHS07, GHS09

Signālvārds

Bīstami

Savienojums

Dzēstie kaļķi, Hlors

Krāsa

Balts

Līdzīgi produkti

Sīkdatnes

Šī vietne anonīmi izseko apmeklējumus, lai padarītu vietni lietotājam draudzīgāku. Lūdzu, aizveriet šo dialoglodziņu, lai apstiprinātu, ka esat apmierināts ar to, vai uzzinātu vairāk “Privātuma politika”.